Download Windows 7 SP1 các phiên bản – nguyên gốc từ Microsoft

0
3580

Trước sự xuất hiện của Windows 10, trước đây là Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 vẫn giữ cho mình một vị thế riêng, vì Windows 7 nhẹ, đơn giản, sử dụng ổn định với tất cả phần mềm và game hoạt động trên nền Windows.

Bên dưới là link file ISO Windows 7 SP1 nguyên gốc từ Microsoft được mình download trực tiếp theo: Cách tải file iso Windows tất cả các phiên bản từ Microsoft

hot-2Download idm crack 1 click – không bị báo fake serial – update thoải mái

► Download Windows 7 Home Basic SP1 32bit

https://drive.google.com/open?id=0ByzuEA0A9EblWXduWmxhMkp0TGc

► Download Windows 7 Starter SP1 32bit

https://drive.google.com/open?id=0B28fmjIjXN_Fb2R4S3M5T01fSnc

► Download Windows 7 Home Premium SP1

Windows 7 Home Premium SP1 32bit: https://drive.google.com/open?id=0ByzuEA0A9EblSEJoMTFfallJZkE
Windows 7 Home Premium SP1 64bit: https://drive.google.com/open?id=0ByzuEA0A9EblaC1uVWpuaDFEN2M

► Download Windows 7 Professional SP1

Windows 7 Home Professional SP1 32bit: https://drive.google.com/open?id=0ByzuEA0A9EblM0xLQnhJZkUwZW8
Windows 7 Home Professional SP1 64bit: https://drive.google.com/open?id=0ByzuEA0A9EblaW9rVkNvUlVmXzg

► Download Windows 7 Ultimate SP1

Windows 7 Home Ultimate SP1 32bit: https://drive.google.com/open?id=0B28fmjIjXN_FeHE0VkNPYUZnVWM
Windows 7 Home Ultimate SP1 64bit: https://drive.google.com/open?id=0B28fmjIjXN_FWl95NmtWNGxiYnM

CHIA SẺ