Home / Ghost Win / Ghost Win 10

Ghost Win 10

Tải các bản ghost win 10 đa cấu hình full driver full soft miễn phí tại đây!

Ghost Windows 10 Pro Lite 32bit 64bit Dành Cho Máy Tính Yếu

Ghost Win 10 Lite

Ghost Windows 10 Pro Lite 32bit 64bit dành cho máy tính, laptop yếu. Được làm từ bộ cài Windows 10 Lite Version 1607 lược bỏ 1 số thành phần không cần thiết Bản ghost đã được tinh chỉnh, tối ưu,… giúp hoạt động hiệu quả hơn. Trong quá trình cài đặt windows …

Ghost Windows 10 Creators Update Version 1703 – No Soft by Lehait

Ghost Windows 10 Creators Update

Được làm từ bộ cài windows 10 creators update version 1703 nguyên gốc, lược bỏ Defender và các apps không cần thiết Bản ghost đã được mình tối ưu rất kỹ từ khởi động đến không bị full disk 100% Bản ghost no soft chỉ cài sẵn WinRar. Kích hoạt …