Home / Ghost Win / Ghost Win 10

Ghost Win 10

Tải các bản ghost win 10 đa cấu hình full driver full soft miễn phí tại đây!

Ghost Windows 10 Lite Version 1607 [32bit & 64bit] [Legacy & UEFI]

Ghost Win 10 Lite

Ghost Windows 10 Lite Version 1607 [32bit & 64bit]- Happy New Year 2017 [Legacy & UEFI] by Lehait. Được làm từ bộ cài Windows 10 Lite Version 1607 lược bỏ 1 số thành phần không cần thiết Bản ghost đã được tinh chỉnh, tối ưu,… giúp hoạt động hiệu quả hơn. Trong …