Ghost Win XP

Ghost Win XP

Tải các bản ghost Win XP đa cấu hình full driver full soft miễn phí tại đây!

ghost win xp

Ghost XP3 2016 (Full Soft + Full Driver) by Nathan Nguyen

* Bản ghost này là bản rebuild lại từ bản ghost của a Văn Chiến. Để phù hợp vs nhu cầu học tập, giải trí và nghiên cứu của mjh cũng như của các...