Home / Ghost Win

Ghost Win

Chia sẻ các bản ghost win các phiên bản, thủ thuật, kinh nghiệm ghost windows

Ghost Windows 10 Lite Version 1607 [32bit & 64bit] [Legacy & UEFI]

Ghost Win 10 Lite

Ghost Windows 10 Lite Version 1607 [32bit & 64bit]- Happy New Year 2017 [Legacy & UEFI] by Lehait. Được làm từ bộ cài Windows 10 Lite Version 1607 lược bỏ 1 số thành phần không cần thiết Bản ghost đã được tinh chỉnh, tối ưu,… giúp hoạt động hiệu quả hơn. Trong …

Ghost XP3 2016 (Full Soft + Full Driver) by Nathan Nguyen

ghost win xp

* Bản ghost này là bản rebuild lại từ bản ghost của a Văn Chiến. Để phù hợp vs nhu cầu học tập, giải trí và nghiên cứu của mjh cũng như của các bạn do vậy mjh đã dành khá nhiều time để rebuild lại bản ghost này. Bên …