Download Windows

Download Windows 10 LTSB 2019 – ISO Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 Enterprise LTSC 2019 là gì?Phiên bản trước đây, được phát hành với tên gọi Windows 10 LTSB, từ phiên bản 2019, Microsoft sẽ thay đổi tên gọi của nó thành Windows 10 LTSC. LTSB là viết tắt của cụm từ Long Term Servicing Branch (Nhánh dịch vụ dài…

Cách cài Win 10

- Quảng Cáo -

Active Win 10

Download Office

- Quảng Cáo -

Thủ thuật máy tính

Phần mềm máy tính

Tin tức Windows 10

lưu trữ file