Download Windows 10 32bit, 64bit, tất cả các phiên bản 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903 (19H1, 19H2), 2004 (20H1), … Home, Pro, Education, Enterprise, Pro Education, LTSC, LTSB, và đặc biệt là các bản Win 10 Lite x86 + x64 hỗ trợ máy yếu, cấu hình thấp, đã được tinh chỉnh thích hợp cho máy tính văn phòng, chơi game, đồ họa

Download Win 10

Download Windows 10 2004 (20H1) Compact & Lite 32bit

Win 10 2004 (20H1) Compact & Lite 32bit Win 10 2004 (20H1) Compact & Lite được xây dựng lại từ file .ISO Windows 10 Pro phiên bản 2004 build 19041.208 32bit. Đã cài một số phần mềm cơ bản, tinh chỉnh registry, services, mang lại hiệu suất…

Download Office

Ghost Win 10

Vừa cập nhật