Download Windows 10 PRO 64bit ISO

Download Win 10 PRO 64bit + 32bit ISO

Download Win 10 Pro 64bit ISO tất cả các phiên bản (21H1, 2104, 2009, 2004, 1909, 1903, 1809, 1803, 1709, 1703, 1607, 1511, 1507, …) nguyên gốc được tải xuống từ Microsoft, hoặc AIO (tất cả các phiên bản Home, Pro, Education, Enterprise, … trong một file .ISO), tự động kích hoạt bản quyền số vĩnh viễn sau khi cài đặt.

Tải Win 10

close-image