Home / Hướng dẫn cài Windows 10 bằng hình ảnh chi tiết / nhấn OK để tạo phân vùng hệ thống

nhấn OK để tạo phân vùng hệ thống

nhấn OK để tạo phân vùng hệ thống

nhấn OK để tạo phân vùng hệ thống