Home / Hướng dẫn cài Windows 10 bằng hình ảnh chi tiết / Bạn có thể chọn Customize để tự tùy chỉnh, hoặc chọn Use Express settings để chọn tùy chỉnh mặc định khuyên dùng

Bạn có thể chọn Customize để tự tùy chỉnh, hoặc chọn Use Express settings để chọn tùy chỉnh mặc định khuyên dùng

Bạn có thể chọn Customize để tự tùy chỉnh, hoặc chọn Use Express settings để chọn tùy chỉnh mặc định khuyên dùng

Bạn có thể chọn Customize để tự tùy chỉnh, hoặc chọn Use Express settings để chọn tùy chỉnh mặc định khuyên dùng