Chọn phân vùng bạn muốn cài windows 10 cài, nhấn Format để định dạng lại ổ đĩa, xóa sạch file, nếu là hdd mới thì bạn chọn New, rồi nhập vào dung lượng để tạo phân vùng mới. Phân vùng dùng để cài windows thường là phân vùng trên cùng (ổ C)

Chọn phân vùng bạn muốn cài windows 10 cài, nhấn Format để định dạng lại ổ đĩa, xóa sạch file, nếu là hdd mới thì bạn chọn New, rồi nhập vào dung lượng để tạo phân vùng mới. Phân vùng dùng để cài windows thường là phân vùng trên cùng (ổ C)