Home / Phần mềm ghi đĩa

Phần mềm ghi đĩa

UltraISO Premium Edition 9.6.0 Build 3000

UltraISO

UltraISO là chương trình chỉnh sửa, tạo mới nội dung file ISO rất mạnh mà không làm hỏng cấu trúc, làm mất khả năng boot của file ISO nếu có. UltraISO cho phép bạn tạo file ảnh của đĩa CD\DVD, tạo file ảnh từ dữ liệu trên đĩa cứng, trích …