Đang xem: active win 10 pro 64bit

active win 10 pro 64bit

Active Win 10 Pro 64bit

Bài viết hướng dẫn cách kích hoạt bản quyền Windows 10 Pro 64bit bằng cách sử dụng phần mềm active bản quyền kỹ thuật số vĩnh viễn hoặc sử dụng key KMS.

Sau khi kích hoạt nhận bản quyền vĩnh viễn, có thể update thoải mái, không bị báo vi phạm bản quyền, không bị nhả key.

Các phiên bản hỗ trợ:

  • 1507 – Threshold 1
  • 1511 – Threshold 2
  • 1607 – Redstone 1
  • 1703 – Redstone 2
  • 1709 – Redstone 3
  • 1803 – Redstone 4
  • 1809 – Redstone 5
  • 1903 – 19H1
  • 1909 – 19H2
close-image