Đang xem: Download Win 10 32bit ISO

Download Win 10 32bit ISO

Download Win 10 32bit ISO mọi phiên bản

 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Profestional
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 LTSB 2016, LTSC 2019
 • 1507 – Threshold 1
 • 1511 – Threshold 2
 • 1607 – Redstone 1
 • 1703 – Redstone 2
 • 1709 – Redstone 3
 • 1803 – Redstone 4
 • 1809 – Redstone 5
 • 1903 – 19H1
 • 1909 – 19H2

Download Windows 10 LTSC 2019

Windows 10 Enterprise LTSC 2019 là gì? Phiên bản trước đây, được phát hành với tên gọi Windows 10 LTSB, từ phiên bản 2019, Microsoft sẽ thay đổi tên gọi của nó thành Windows 10 LTSC. LTSB là viết tắt của cụm từ Long Term Servicing…
XEM NGAY ►
close-image