tải win 10 32bit

Tải file ISO Win 10 32bit

 • File iso nguyên gốc chính thức từ Microsoft được reup Google Drive, Fshare.vn
 • File iso Preactive: tự động kích hoạt sau khi cài đặt
 • File iso AIO: tất cả trong 1, bao gồm các phiên bản Home, Pro, Education, Enterprise x86 – 32bit

Tải Win 10 32bit các phiên bản

 • Home
 • Profestional
 • Education
 • Enterprise
 • LTSB 2016, LTSC 2019
 • 1507 – Threshold 1
 • 1511 – Threshold 2
 • 1607 – Redstone 1
 • 1703 – Redstone 2
 • 1709 – Redstone 3
 • 1803 – Redstone 4
 • 1809 – Redstone 5
 • 1903 – 19H1
 • 1909 – 19H2
 • 20H1
Back to top button