Đang xem: Windows 10 21H1 2104 có gì mới?

Windows 10 21H1 2104 có gì mới?

Có gì mới trong bản cập nhật tháng 5 năm 2021 của Windows 10 (2104 – 21H1)?

Hầu như không có gì mới trong bản cập nhật 21H1 của Windows 10. Windows 10 2104 chỉ đang được cải tiến với các bản vá bảo mật và sửa lỗi quan trọng.

close-image