Đang xem: Windows 10 LTSC 2019 là gì?

Windows 10 LTSC 2019 là gì?