Home / Phần mềm văn phòng / VMware Workstation Pro 12.5.6 Build 5528349 Lite Edition Activated

VMware Workstation Pro 12.5.6 Build 5528349 Lite Edition Activated

VMware Workstation Pro là phần mềm hỗ trợ tạo máy ảo để trải nghiệm các hệ điều hành như Windows, MAC, Linux, Android trên nền tảng Windows mà bạn đang dùng. VMware Workstation Pro Lite Edition tương tự như VMware Workstation Pro nhưng được lượt bỏ 1 số folder và file.

VMware Workstation Pro 12.5.6 Build 5528349 Lite Edition Activated
VMware Workstation Pro 12.5.6 Build 5528349 Lite Edition Activated

Sự khác biệt giữa VMWare và VMWare Lite?

Điểm khác của VMware Workstation Pro 12.5.6 Build 5528349 Lite Edition:

Các tính năng:

 • Giao diện: Tiếng Anh / Nga
 • Có thể đặt cả trong chế độ bình thường và tự động ‘im lặng’
 • Không yêu cầu đăng ký (S / N quy định tự động)
 • Kiểm tra cập nhật, và bộ sưu tập thống kê bị vô hiệu theo mặc định
 • Thêm khả năng cài đặt Mac OS X
 • Chỉ bao gồm các công cụ-cửa sổ (đối với các hệ điều hành khác có thể được tải xuống riêng biệt)

Các folder được lượt bỏ:

 • VMware VIX
 • VMware Workstation\messages
 • VMware Workstation\OVFTool

Các file được lượt bỏ:

 • VMware Workstation\EULA.jp.rtf
 • VMware Workstation\EULA.zh_CN.rtf
 • VMware Workstation\LearnMore.jp.html
 • VMware Workstation\LearnMore.zh_CN.html
 • VMware Workstation\TPClntdeu.dll
 • VMware Workstation\TPClntjpn.dll
 • VMware Workstation\ThinPrint\TPViewdeu.dll
 • VMware Workstation\ThinPrint\TPViewjpn.dll
 • VMware Workstation\x64\vmware-vmx-debug.exe

Download

anh-dong

Download VMware Workstation Pro 12.5.6 Build 5528349 Lite Edition Activated

Link Fshare.Vn

Mật khẩu giải nén: win10.vn

anh-dong