Home / Windows 10 đã xuất hiện trên 200 triệu thiết bị, Microsoft làm thế nào để nâng con số này lên 1 tỷ? / windows-10-da-xuat-hien-tren-200-trieu-thiet-bi-microsoft-lam-the-nao-de-nang-con-so-nay-len-1-ty (1)

windows-10-da-xuat-hien-tren-200-trieu-thiet-bi-microsoft-lam-the-nao-de-nang-con-so-nay-len-1-ty (1)