Đang xem: Windows 10 S

Windows 10 S

Windows 10 S là gì? Download Windows 10 S, So sánh Windows 10 S với Windows 10 Pro, Home

Windows 10 S có gì khác so với Windows 10 Home và Windows 10 Pro?

Windows 10 S được xem như là một phiên bản Windows 10 Pro đặc biệt, có nhiều tính năng của Windows 10 Pro, nhưng để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất, Windows 10 S chỉ chạy các ứng dụng từ Windows Store và sử dụng Microsoft Edge làm trình…