Đang xem: Phần mềm đồ họa

Phần mềm đồ họa

Download những phần mềm chuyên đồ họa như Photoshop, Corel, AI, v…v… kèm theo Crack hoặc License Key. Update version mới thường xuyên

Download Adobe Photoshop CC mới nhất

Photoshop CC 2019 v20.0.0là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại được Adobe ra mắt trong thời gian gần đây, với rất nhiều cải tiến mạnh mẽ.Những thay đổi đáng kể đến trong Photoshop CC 2019 v20.0.0Màu sắc và Luminance…