Đang xem từ khóa chọn trình duyệt mặc định windows 10

chọn trình duyệt mặc định windows 10

Cách chọn trình duyệt mặc định khi lướt web, mở các liên kết trên Windows 10 – Win 10

Cách chọn ứng dụng mặc định trong Windows 10

Trong máy tính đương nhiên có rất nhiều loại / định dạng tập tin khác nhau, và cũng có rất nhiều phần mềm để mở các định dạng tập tin đó, vậy để chọn ứng dụng mặc định khi mở một định dạng tập tin trên Windows 10 thì ta làm thế nào? Bài…