Đang xem từ khóa chọn trình duyệt mặc định windows 10

chọn trình duyệt mặc định windows 10

Cách chọn trình duyệt mặc định windows 10

Cách chọn ứng dụng mặc định trong Windows 10

Có nhiều cách để chọn ứng dụng mặc định khi mở file trong Windows 10. Cách 1. Nhấn chuột phải vào file cần mở, chọn Open with → Choose another appChọn ứng dụng, tích "Always use this app to open .*** files" - (.*** ở đây là tên mở rộng…