Download Microsoft Visual C++ 2005 2008 2010 2012 2013 2015 2017 32bit & 64bit

3 19.707
Microsoft Visual C++
Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++ Redistributable là gì?

Microsoft Visual C++ Redistributable có thể hiểu đơn giản là nền tảng phần mềm cho phép bạn chạy các phần mềm trên windows được viết bằng ngôn ngữ lập trình C là một Integrated Development Environment – môi trường phát triển tích hợp – (IDE) , được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Windows trong các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++ / CLI. Nó vốn là một sản phẩm độc lập, nhưng bây giờ được bao gồm như là một phần của Microsoft Visual Studio, cung cấp cho các nhà phát triển một ứng dụng duy nhất để viết, chỉnh sửa, kiểm tra, và gỡ lỗi mã của họ. Môi trường lập trình bao gồm quyền truy cập vào rất nhiều thư viện mã được chia sẻ, cho phép các nhà phát triển sử dụng mã đã được phát triển cho các thủ tục cụ thể, thay vì phải viết riêng từ đầu. Đó là mã được chia sẻ có dạng của thư viện liên kết động (DLL), một thuật ngữ hầu hết người dùng Windows không còn xa lạ.

Microsoft Visual C++ Pack v3.3 Repack
Microsoft Visual C++ Pack v3.5 Repack

Thay vì download từng Microsoft Visual C++ riêng lẻ sau đó cài thủ công, bạn có thể sử dụng Microsoft Visual C++ Pack v4.3 Repack để cài đặt Visual C++ nhanh hơn.

Download Microsoft Visual C++ Pack v4.5 Repack

Hỗ trợ cài đặt Microsoft Visual C++ tất cả các phiên bản

Download Microsoft Visual C++ Pack v4.5 Repack:

Link Download 1

Mật khẩu giải nén: win10.vn

Microsoft Visual C++ Pack v4.5 Repack – All in one – là công cụ hỗ trợ cài đặt Microsoft Visual C++ tất cả các phiên bản, từ Microsoft Visual C++ 2005 đến Microsoft Visual C++ 2017 32bit & 64bit, có thể lựa chọn phiên bản Microsoft Visual C++ cần cài trong lúc cài đặt, bao gồm:

 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.17
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.17
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
 • Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
 • Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) v14.22.27807
 • Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) v14.22.27807

Download Microsoft Visual C++ 2005 2008 2010 2012 2013 2015 2017 x86 (32bit) & x64 (64bit) offline installer

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2017 32bit

https://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2017 64bit

https://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 32bit

https://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 64bit

https://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 32bit

http://download.microsoft.com/

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 32bit + 64bit

http://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 32bit + 64bit

http://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2010 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2010 64bit

http://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2008 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2008 64bit

http://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 64bit

http://download.microsoft.com

3
Tham gia bình luận

avatar
20000
3 Số bình luận ở trang này
0 Số trả lời bình luận ở trang này
2 Số lượng người đang theo dõi bình luận ở trang này
 
Xem bình luận được phản hồi nhiều nhất
Xem bình luận hot nhất
VIANH
Khách
VIANH

win7
tải về Microsoft Visual C++ Pack v3.3 Repack
deleted cũ nếu có,cài mới
không còn bị runtime error trong fshare tool
thanks người post bài

VIANH
Khách
VIANH

TẢI FILE Microsoft Visual C++ Pack v3.3 Repack VỀ
DELTED CŨ NẾU CÓ,CÀI MỚI
KHÔNG CÒN BỊ RUNTIME ERROR TRONG FSHARE TOOL
MERCIII NGƯỜI POST BÀI TRÊN

thien
Khách
thien

sao win 10 ko cai duoc visual c++ 2010 vay ad